Ansvar for denne hjemmeside

Denne hjemmeside tjener alene til generel information om AlkaPod og anvendelsen af apparatet. Hjemmesiden kan derfor ikke bruges som en erstatning for lægelig rådgivning, diagnose eller behandling af en helbredstilstand eller et helbredsproblem.

Brugere af denne hjemmeside og AlkaPod bør ikke udelukkende stole på apparatet og oplysningerne på denne hjemmeside for deres egne sundheds problemer. Eventuelle spørgsmål vedrørende din egen sundhed bør altid rettes til din egen læge eller andre sundhedsautoriteter.