Alkapod fremstiller alkalisk ioniseret vand, kun ved hjælp af naturlige mineraler


Din indvendige syre base balance kan hjælpes med alkalisk ioniseret vand

Udtrykket "Alkalisk ioniseret vand" er en af mange betegnelser der opstår når vi begynder at udforske de skjulte egenskaber i vand.

Alle naturlige vandløb består af H2O molekyler og OH- og H+ ioner i meget små mængder. Det er disse ioner, der giver syre eller alkalinitet til vandet. Når disse ioner er lige i antal er vandet pH-neutralt med en pH-værdi på 7,0. Når der er mere H+ er det surt, når OH-ioner er i overtal er det er alkalisk eller basisk. Dansk postevand har typisk en pH-værdi omkring 7,8.

Alkalisk vand har mere ilt og basiske mineraler end neutralt vand. Det er meget iltet vand med ilt i stabil OH- form som er nødvendig for vores celler.

Ved en pH-værdi mellem 8-10 vil alkalisk ioniseret vand have 100's gange mere overskydende ilt end neutralt vand.

ORP - Oxidation Reduktions Potentiale


AtomSer vi på hvordan vandet påvirker vores helbred er ioniseringen af vandet en yderst interessant egenskab. Ioniseret vand er mættet med negativt ladede ioner. Disse negativt ladede ioner tiltrækker de positivt ladede ioner af skadelige syrer og neutraliserer dem. Forskere har udviklet en metode til at måle og tildele værdier til denne elektron aktivitet. Målingen er kendt som oxidation-reduktions potentialet, eller ORP og måles i Millivolt (mV).

ORP Skala
Her ses ORP værdierne for typisk drikkevand sammenlignet med
vand fra AlkaPod som typisk giver en ORP mellem -150 til -200.

* Værdien af ORP kvantificerer den mængde energi i vand ved nummerering elektroner.
* ORP værdier udtrykkes som millivolt, eller mV.
* Drikkevand bør altid have en negativ ORP måling på mindst -50mV.
* Vand med en ORP på -50mV får nok negative ioner til at tiltrække og neutralisere overskydende syrer.
* En negativ ORP giver overflod af negative elektroner som gør vandet til et kraftfuldt flydende antioxidant, mere effektivt end vitamin C på grund af dets mindre molekylære størrelse.

ORP værdier fra AlkaPod Dansk postevand har typisk en pH værdi lidt over de 7 og er derfor næsten neutralt på pH-skalaen.
Måles postevandet med et ORP meter er potentialet cirka +330 mV som det ses til venstre. Falskevand har typisk endnu højere ORP værdier! Fordi vandet således har et positivt potentiale kan det erhverve elektroner og oxidere andre molekyler. Men andre ord, det er vand der får andre ting til at ruste og kropsvæv til at nedbrydes.

Negativt ioniseret vand har omvendt et negativt potentiale. Det betyder, at det har en stor masse af elektroner klar til at blive doneret til den elektron-tyvagtige aktive ilt, også kaldet de frie radikaler som herved neutraliseres.

Oxidation-reduktions potentiale værdien måles som vist herover med et ORP-meter. Meteret har en elektrode der nedsænkes i vandet og man aflæser potentialet digitalt på meterets display.

I AlkaPod anvendes naturlige mineraler, som ved kontakt med vand gør det alkalisk ved at producere brint. Det omfatter mineraler med mere ioniserende virkning end hydrogen såsom magnesium (Mg), calcium (Ca) og lithium (Li). Calcium og lithium er gode til at give vandet en god struktur. Magnesium frigiver elektroner som opløses i vandet, som vist ved følgende formel:

Mg + 2 H20 -> Mg2 + + 2OH-+ H2 (H-+ H--> H2)


Vandet bliver basisk ved at danne OH-, og brint (aktiv brint dannes på samme tid) til at sænke vandets ORP (oxidation-reduktions potentiale) som derved giver det egenskaber til at neutralisere aktiv ilt.

Mikro-klynger - giver bedre hydrering

I almindeligt vand mangler vandmolekylerne en elektron og molekylerne begynder derfor at dele de manglende elektroner, (derfor kaldes vandet for positivt ioniseret fordi atomerne har flere positive protoner end elektroner som er negative). Vandmolekylerne låner derfor en elektron fra hinanden hvilket får vandmolekylerne til at klumpe sig sammen.

I AlkaPod tilfører minerallerne overskydende elektroner til postevandet som herved begynder at opdele de sammenklumpede vandmolekyler via en helt naturlig proces. Negativt ioniseret vand skaber derfor mikro-vandmolekyleklynger der hjælper til en bedre hydrering fordi det lettere kan absorberes af vores celler.Drikkevand bør have en pH-niveau på eller over 9


pH-skala
pH er et mål for surhedsgraden af en væske. pH-skalaen blev opfundet af den danske kemiker S.P.L. Sørensen i 1909, pH står for pondus Hydrogenii - "vægtning af hydrogenioner".


* Rent (destilleret) vand har ved 25C en lige koncentration af opløst brint ioner (H +) og hydroxid ioner (OH-) og betragtes som "neutral" med en pH-værdi på 7
* pH måler koncentrationen af brint og hydroxid ioner på en skala fra 0 til 14, hvor 7,0 betragtes som neutralt.
* Opløsninger med en pH-værdi under 7,0 er syrer.
* Opløsninger med en pH-niveau på over 7 er baser (basisk).

AlkaPod løfter typisk pH-værdien i drikkevandet fra 1,5 til 2 grader på pH skalaen.
Det vil sige hvis dit postevand har en pH-værdi på 7,5 løftes den op til en pH på mellem 9 til 9,5 i AlkaPod.

Det sunde menneskelige krop indeholder både syrer og baser. Organerne opretholder for eksempel en pH-balance i blodet på mellem 7,35 og 7,45 i modsat fald ville døden indtræffe i løbet af få minutter! For at modvirke den mængde syre, der opstår i større grad på grund af vores moderne levevis ved det vi spiser og drikker, vil kroppen tage basiske stoffer fra kropsdele, såsom knogler. Ved at drikke alkalisk vand, kan du modvirke denne proces og hjælpe kroppen til at regulerer sin pH-balance på en sund måde.Lav pH-værdi i læskedrikke.

Tankevækkende er det, og som du sikkert ved, hvad der sker når du kommer en tand i et glas cola som typisk har en pH omkring de 2 til 2,5. Hvis man ud fra pH-skalaen regner lidt på forholdene skal der 32 glas alkalisk vand til at neutralisere et enkelt glas cola, dvs. så blandingen får en pH på 7.


Hvorfor er AlkaPod speciel?

Til at fremstille alkalisk ioniseret vand har man hidtil kun haft elektrolytiske systemer. Det nye ved AlkaPod er at det nu er muligt at fremstille sådan vand ud fra mineraler. Det har den fordel at være billigere, bærbart og giver vandet en god energi.

Magnesium er en vigtig komponent i processen, men har desværre flere mangler. Det er forholdsvis dårlig til at gøre vands struktur kondenseret sammenlignet med calcium og dens effekt på vand gør det bittert i modsætning til calcium. Dens effektivitet til at reagere med vand til fremstilling af alkaliske deioniseret vand og brint reduceres gradvis. For at rette op på disse svage punkter, forbedres magnesium's fysiske egenskaber ved at fremstille særlige legeringer, der giver en langtids virkning til at skabe diffust vand og producere brint der giver alkalisk vand.

Mineralsk produceret ioniseret vand har også svagheder.

Udstyr som AlkaPod der fremstiller ioniseret og alkalisk vand har den svaghed at de trænger til en lejlighedsvis syre-udrensning fordi de brint-producerende egenskaber falder efter et stykke tid. Derfor skal det øverste filter i AlkaPod udskiftes, helst hver 3. måned og senest hver 12. måned. Men udstyrets enkelthed og bærbarhed gør det et godt alternativ til de langt mere kostbare og stationærer systemer, der producerer vandet ud fra elektrolyse. Modsat elektrolyse, har det mineralproducerede vand dog også den fordel at det giver meget god energi i forhold til det elektrolyse fremstillede alkaliske vand. Mineral-baserede systemer kan kombinere forskellige mineraler, herunder naturlige mineraler, som f.eks turmalin og jade som er berømt for at give dyb infrarød energi, som er igen er kendt for sine terapeutiske fordele.

AlkaPod er transportabel og bruger ikke elektricitet.

Mineralsk baserede systemer, anvendes nu i en lang række applikationer. På grund af der ikke behøves elektricitet i en bærbar enhed som AlkaPod, kan man nyde godt af ioniseret vand, uanset hvor man er. Det kan også bruges i filtre, i filterpatroner i vandkander og i patroner som anvendes efter filtrering af især omvendt osmose-systemer, hvor de kan bidrage til at overvinde de væsentligste begrænsninger der er for omvendt osmose vand, i at give vandet de gavnlige mineraler tilbage.